🔺Cách 1: Kiểm tra bằng mã QR

Bước 1: Tải app QR Scanner trên App store hoặc CH play về smart phone
Bước 2: Sử dụng ứng dụng QR Scanner quét mã QR trên nhãn hoặc bao bì tỏi đen KOCHI. Kết quả sẽ hiện ra đường link URL của sản phẩm thuộc website: http:/kochi.vn/san-pham/.
Bước 3: Truy cập đường link trên để biết thông tin chi tiết về sản phẩm.

 

🔺Cách 2: Sử dụng phần mềm “Scan and Check” cho Điện thoại thông minh

Bước 1: Vào ứng dụng điện thoại dowload và cài đặt phần mềm “Scan and check” của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bước 2: Vào ứng dụng phần mềm “Scan and check” và quét mã vạch in trên sản phẩm. Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ xuất hiện.

 

🔺Cách 3: Sử dụng Google.com.vn cho máy tính / điện thoại

Bước 1: Vào trang Google.com.vn

Bước 2: Gõ trực tiếp mã vạch in trên bao bì tỏi đen KOCHI cần truy xuất nguồn gốc vào ô tìm kiếm. Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ xuất hiện trong website: https://kochi.vn/san-pham/.

 

🔺Cách 4: Tìm trực tiếp trên website của công ty

Bước 1: Vào trang https://kochi.vn/

Bước 2: Gõ trực tiếp mã vạch in trên bao bì tỏi đen KOCHI cần truy xuất nguồn gốc vào ô tìm kiếm. Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ xuất hiện.